Dnevni centar O.R.K.A.

Dnevni centar O.R.K.A. je projekt čija su ciljana skupina osobe sa motoričkim,  intelektualnim te višestrukim teškoćama a provodi se u tri glavne skupine:

Prva skupina okuplja osobe koje nakon napunjene 21. godine nemaju više pravo na formalno obrazovanje a koje zbog specifičnih teškoća imaju nižu razinu samostalnog funkcioniranja. Ovim djelom programa omogućeno je strukturirano provođenje slobodnog vremena uz aktivnosti radne okupacije, različitih radionica te odgoja i njege svakim danom .

Druga skupina  odnosi se na provedbu  psihosocijalne rehabilitacije odnosno rad s mladima putem  individualnih i grupnih radionica te radnog osposobljavanja . Polaznici su  mlade osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna psihoemotivna podrška u konfrontaciji sa svakodnevnim izazovima, kriznim situacijama u određenim fazama njihova života jednako kao i maksimalno poticanje svih sposobnosti ,   u skladu s psihofizičkim karakteristikama kako bi se osigurali uvjeti za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim  mogućim stupnjem samostalnosti. 

U grupne radionice spadaju kreativna i  kuharska , dok putem radionica komunikacijskih vještina, art terapije,individualnog rada sa stručnim suradnikom se provodi psihosoocijalna rehabilitacija, a radno osposobljavanje  kroz aktivnosti Radione i EKO VRTloga.

Treća skupina su osobe srednje dobi sa motoričkim teškoćama za koje organiziramo različita druženja, informatičke, novinarske te kreativne  radionice .

Za sve informacije vezane za upis u Dnevni centar moguće se u javiti osobno ili telefonski u vrijeme rada Info centra za OSI pri našem uredu ili putem maila.

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike , grada Rovinja te donacijama građana i privatnog sektora.