Info centar

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, osobe s invaliditetom mogu ostvariti različita prava i obveze. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje osobe s invaliditetom i brojni drugi uvjeti.

Pristup informacijama o vrsti prava i načinu njihova ostvarivanja je otežan obzirom da se propisi o pravima protežu kroz sva postojeća ministarastva te nadležne urede no shodno tome ne postoji integrirano mjesto na kojem osoba s invalditetom može saznati koja sve prava prava sukladno stupnju invaliditeta koje ime.
Info centar je program koji omogućava pristup informacijama o ostvarivanju zakonskih prava za osobe s invaliditetom sukladno stupnju samog invaliditeta. Također našim članovima pružamo podršku i asistenciju u procesu ostvarivanja njihovih prava.

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 9:00-11:00

052/815-287