Dnevni centar je projekt čija su ciljana skupina osobe sa intelektualnim te višestrukim teškoćama