Dnevni centar je projekt čija su ciljana skupina osobe sa intelektualnim te višestrukim teškoćama a objedinjuje aktivnosti strukturiranog provođenja vremena,  te psihoscijalne i profesionalne rehabilitacije