Info centar

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, osobe s invaliditetom mogu ostvariti različita prava i obveze. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje osobe s invaliditetom i brojni…Saznaj Više Info centar

Dnevni centar O.R.K.A.

Dnevni centar O.R.K.A. je projekt čija su ciljana skupina osobe sa motoričkim,  intelektualnim te višestrukim teškoćama a provodi se u tri glavne skupine:

Urbani Modularni Vrt

Projekt urbanog modularnog vrta je interdisciplinarni projekt koja okuplja dvije rovinjske srednje škole (Srednju školu Zvane Črnja i SMSIR -Talijanasku srednju školu), udrugu kreativnih industrija Faro11 te Društvo osoba s…Saznaj Više Urbani Modularni Vrt

Zeleni Prolaz

Zeleni Prolaz

“Zeleni prolaz ” je projekt urbane rehabilitacije razvijen u suradnji sa udrugom Faro11.Glavna ideja projekta bila je regenerirati zapušteni prolaz između zgrade Doma zdravlja i gradske ljekarne te ga pretvoriti…Saznaj Više Zeleni Prolaz

Art terapija

Likovni medij svakako predstavlja jedan instrument koji otvara mogućnost komunikacije alternativnu verbalnoj. Art terapiju jednostavno možemo objasniti kao terapijski proces u kojem vizualni proizvod poprima komunikacijsku vrijednost.