Art terapija

Likovni medij svakako predstavlja jedan instrument koji otvara mogućnost komunikacije alternativnu verbalnoj.
Art terapiju jednostavno možemo objasniti kao terapijski proces u kojem vizualni proizvod poprima komunikacijsku vrijednost. Uz pomoć terapeuta korisnik konstruira simboličke odnose i mentalni prostor unutar kojeg može elaborirati svoje probleme umjesto da se oni ispoljavaju kroz simptome i određeni oblik ponašanja. Likovni uradci zasigurno predstavljaju trag korisnika terapije, koji mu dopušta elaboraciju, opservaciju terapeutskog tijeka te promjena vezanih uz njega čak i nakon vremenskog odmaka, imajući na dispoziciji nešto opipljivo i uvijek opservativno.Važno je napomenuti da nije potrebno nikakvo znanje a pogotovo talent u vizualnom izražavanju.
Atelje art terapije podrazumijeva specifičnu teoriju, prilagođen prostor, materijale i instrumente, profesionalnog art terapueta, individualizirani pristup korisniku, dijalog kroz likovnu tehniku.
To je mjesto promišljeno od strane art terapeuta te funkciji korisnika terapije i tipologije intervencije, organizirano na način da može prihvatiti potrebe odnosa korisnika i likovno ga aktivirati. Ništa nije prepušteno slučaju te se posebna pažnja pridaje dispoziciji likovnih materijala i uravnoteženosti organizacije samog prostora previđajući  mjesta koja će okupirati polaznici ateljea. Na taj način korisnik se ne limitira na pasivnu opservaciju već djeluje na prostor vlastitim intenzitetom i modalitetom,senzorijalnim , prostornim i relacijskim dinamikama. To je specifičan prostor unutar kojeg se odvija rehabilitacijski proces te “odlažu” misli i emocije, gdje sve što se dogodi ima svoj red i značenje te se koristi u svrhu facilitaciju razumijevanja sebe i svog emotivnog razvoja.Atelje funkcionira unutar prostorno-vremenske strukture u kojem su materijali specifično organizirani a radovi korisnika zaštićeni i pohranjeni s poštovanjem u zato namjenjeni prostor.

Profil profesionalne figure art terapeuta
Art terapeut u Hrvatskoj nije niti blizu da bude priznata kao profesionalna figura, što prvenstveno proizlazi iz činjenice da ne postoji profesionalna formacija iz art terapije. Bitno je naglasiti da je art terapeut profesionalac koji je kompetentan dati specificnu art terapijsku dijagnozu, sanirati frakture sa vanjskim svijetom, poboljšati strukturu
unutarnjih i vanjskih odnosa te osvijestiti proces osobne transformacije. U svojoj formaciji integrira znanja iz povijesti umjetnosti,likovnog jezika i tehnika, psihologije, psihopatologije,tehnike analize i interpretacije potreba, art terapijske dekodifikacije, sociologije, pedagogije, kliničkih intervencija i dr. u svrhu uspostave smislene percepcije realnosti kroz kreativni i kognitivni proces
Metododologija
Terapija se odvija u formi grupnog rada po Polisemiotičkom modelu terapije. Polisemiotički model je kreirao Achille de Greogorio kao jedna od važnijih figura talijanske art terapije sa 40godišnjim iskustvom u tom području.Kao model rodio se iz bazične pretpostavke da je umjetnost jezik za sebe, sačinjen od vlastite interne strukture, svojevrsne „gramatike“, čije se funkcioniranje može shvatiti zahvaljujući prikupljenim i usvojenim pravila jednakopravnim drugim vrstama jezika.Umjetnički kod je u centru terapeutskog procesa u odnosu na psihološku interpretaciju, što ne znači isključenje psihološke dimenzija u odnosu pacijent-terapeut. Art terapija po Polisemiotičkom modelu integrira tri razine promatranja likovnog dijela: fenomenološku, relacijsku i psihološku. Svaki uradak je arhiviran na sistematičan način prema protokolu procjene tj. ciljano koncipiranom verificiranom-kliničko grafičkom kartonu, autentičnom art teapijskom instrumentu koji omogućava dekodifikaciju (a ne interpretaciju) likovnog sadržaja. Terapeut se u svom pristupu ne fokusira na izoliran primjerak već koristi čitav slijed likovnih uradaka kako bi se približio i razumio imaginarij korisnika.

Ciljevi
Opći cilj ovog projekta je naučiti korisnika putem kreativnog procesa koristiti specifićan i kodificirani jezik u svrhu komunikacije sa unutarnjim svijetom, mislima,potrebama i problematikom koju će on na taj način izraziti, jednako kao i sa stvarnim svijetom koji ga okružuje. Drugim riječima omogučiti osobi individualni introspektivni proces kroz likovni jezik te promišljanje emotivnih načina reagiranja.
Art terapeut mora znati postaviti u komunikaciju riječi sa slikama kako bi korisnik na kraju terapije bio u stanju vidjeti lijepe stvari koje je proizveo kao nešto dubinski i potpuno svoje, što je proizašlo iz njega i sa čime može otvoriti vlastiti “prozor prema svijetu“. Specifični ciljevi su tokom procesa  individualizirani prema svakom članu grupe te se determiniraju u fazi opservacije i stabiliziraju u fazi tretmana.

ArTeA je jedna je od važnijih i ozbiljnijih škola u Italiji za formaciju art terapeuta sa sjedištem u Milanu. Profesori, na čelu sa predsjednikom Achile de Gregorijem će u ovom projektu sudjelovati kao stručni supervizori.

Jelena Petranović mag.rehab.educ.

Pilot Projekt : Atelje Art terapije

Mjesto održavanja: Društvo osoba s invaliditetom Rovinj

Vrijeme trajanja: 8.3. 2016.- 8.3.2017.

Provoditelj : Jelena Petranović, specijalizantica art terapije

Partner : ArTeA škola formacije za art terapiju