Info centar

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, osobe s invaliditetom mogu ostvariti različita prava i obveze. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje osobe s invaliditetom i brojni…Saznaj Više Info centar

Dnevni centar O.R.K.A.

Dnevni centar O.R.K.A. je projekt čija su ciljana skupina osobe sa intelektualnim te višestrukim teškoćama a provodi se u dvije glavne skupine:

20 godina s vama 6. prosinca 2019. obilježili smo jubilarnu obljetnicu 20 godina postojanja Društva osoba s invaliditetom.Odlučili smo proslaviti godišnjicu u tjednu u kojem se obilježavaju Međunarodni dan osoba…Saznaj Više

Urbani Modularni Vrt

Projekt urbanog modularnog vrta je interdisciplinarni projekt koja okuplja dvije rovinjske srednje škole (Srednju školu Zvane Črnja i SMSIR -Talijanasku srednju školu), udrugu kreativnih industrija Faro11 te Društvo osoba s…Saznaj Više Urbani Modularni Vrt

Zeleni Prolaz

Zeleni Prolaz

“Zeleni prolaz ” je projekt urbane rehabilitacije razvijen u suradnji sa udrugom Faro11.Glavna ideja projekta bila je regenerirati zapušteni prolaz između zgrade Doma zdravlja i gradske ljekarne te ga pretvoriti…Saznaj Više Zeleni Prolaz