Dnevni centar O.R.K.A.

Dnevni centar O.R.K.A. je projekt čija su ciljana skupina osobe sa intelektualnim te višestrukim teškoćama a provodi se u dvije glavne skupine:

Prva skupina okuplja osobe koje nakon napunjene 21. godine nemaju više pravo na formalno obrazovanje a koje zbog specifičnih teškoća imaju nižu razinu samostalnog funkcioniranja. Ovim djelom programa omogućeno je strukturirano provođenje slobodnog vremena uzaktivnosti radne okupacije te odgoja i njege svakim danom po četiri sata.

Druga skupina   uključuje rad s mladima putem  individualnih i grupnih radionica sa edukacijskim rehabilitatorom. Polaznici su  mlade osobe s intelektualnim teškoćama kojima je potrebna psihoemotivna podrška u konfrontaciji sa svakodnevnim izazovima, kriznim situacijama u određenim fazama njihova u života jednako kao i maksimalno poticanje svih sposobnosti u skladu s psihofizičkim karakteristikama kako bi se osigurali uvjeti za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim  mogućim stupnjem samostalnosti. 

U grupne radionice spadaju kreativna, kuharska i  radionica komunikacijskih vještina te art terapija.

Za sve informacije vezane za upis u Dnevni centar moguće se u javiti osobno ili telefonski u vrijeme rada Info centra za OSI pri našem uredu ili putem maila.

Program je sufinanciran sredstvima grada Rovinja te donacijama građana i privatnog sektora