Dnevni centar

Dnevni centar je projekt čija su ciljana skupina osobe sa intelektualnim te višestrukim teškoćama 

Saznaj Više

Info centar

Temeljem brojnih zakonskih i podzakonskih propisa, osobe s invaliditetom mogu ostvariti različita prava i obveze. Na ostvarivanje prava utječe stupanj i vrsta invaliditeta, imovinsko stanje osobe s invaliditetom i brojni drugi uvjeti.
Saznaj Više “Info centar”

Usluga osobnog asistenta

Cilj usluge je rasterećenje obitelji i stvaranje uvjeta za veće uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života te veći stupanj samostalnosti.

Saznaj Više…